Tag Archive : شرکت در انتخابات

۰

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟

       انتخابات      ۲ دی, ۱۳۹۵

یک احساس رضایت درونی و آرامش خاطر به دلیل انجام وظیفه شرعی، عقلی، سیاسی و اجتماعی. انتخابی آگاهانه و از روی تحقیق و بررسی از یک طرف باعث رشد معرفتی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی فرد رای دهنده می شود و…… بیشتر »