Tag Archive : انتخاب

۰

اصل ۱۱۳ تا ۱۵۵ مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری

       انتخابات      ۴ دی, ۱۳۹۵

اصل۱۱۳ پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. اصل۱۱۴ رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏…… بیشتر »